Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Umm ul-Banin)