Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Muxamad ibn AbiBakr)