Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Dalib ibn Cabd al-Mudalib)