Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Muxamad ibn al-Xanafiyyah)