Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Hilal ibn Cali)