Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Jacfar ibn Cali)