Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Al-Cabbas ibn Cali)