Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Fakhitah bint Abi Dalib)