Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Dalib ibn Abu Dalib)