Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Saynab bint Cali)