Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Aqeel ibn Abi Dalib)