Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Umamah bint Zainab)