Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Umm Kulthum bint Cali)