Qoyska Cali bin Abi Dalib

(Waxaa laga soo toosiyay Cabdullah ibn Cali)