Abkow

(Waxaa laga soo toosiyay Awoowe)

Awoowe

Abkow

Awoowe waa waalid. Awoowe waa aabaha iyo hooyada aabaheed, kaasi oo ah Waalid Labaad. Dhinaca kale, awoowaha aabihiis waxaa loo yaqaanaa Abkoow. Abkoowga waxaa inta u badan waxaa lagu khaldaa awoowaha.


Xubanaha Qoyska
SeeyOori
HooyoAabo

IlmoWalaal
AbooweAbaayo

Balaadhinta Qoyska

Ilmo adeerIlmo abti
AdeerAbti
EedoHabaryar
AwooweMocooyo
AbkowAyeeyo

Waalidka Kowaad

HooyoAabo

Waalidka Labaad

AdeerAbti
EedoHabaryar

Waalidka Sadexaad

AwooweMocooyo
AyeeyoAbkoow

Waalidka Afaraad

SodogSodoh

Walaalaha Kowaad

AbooweAbaayo

Walaalaha Labaad

Ilmo adeerIlmo abti
Habarwadaag

Walaalaha Sadexaad

SeediDumaashi

Qoraalo La Mid Ah

wax ka badal