Hooyo

waa qufka dhadiga ah ee wax dhala

Hooyo waa waalid, micnaha (hooyo)wuxuu kayimi (hooy) oo ah hooyga laga hadhgalo wax walba oo dhibaato ah, oo ad ka helaysid dugsi iyo diirsimaad, waxaynu kaloo odhan karnaa hooyo waa hooy aad caloosheeda usoo hooyatay.Hooyo they wah wah laga hadhgalo wahas wa samaya heya wa so fihyanta hay.

Firmin Baes - Doux rêves: hooyo iyo wiilkeede

Waad og tahay in daryeelka reerku maalmahan sii adkaaday oo hawsha hooyadu dhib badan tahay.

Waalidku waa inay carruurtooda sharciyada Ilaahay ku koriyaan.

Waad og tahay in daryeelka reerku maalmahan sii adkaaday oo hawsha hooyadu dhib badan tahay.

Xubanaha Qoyska
SeeyOori
HooyoAabo

IlmoWalaal
AbooweAbaayo

Balaadhinta Qoyska

Ilmo adeerIlmo abti
AdeerAbti
EedoHabaryar
AwooweMocooyo
AbkowAyeeyo

Waalidka Kowaad

HooyoAabo

Waalidka Labaad

AdeerAbti
EedoHabaryar

Waalidka Sadexaad

AwooweMocooyo
AyeeyoAbkoow

Waalidka Afaraad

SodogSodoh

Walaalaha Kowaad

AbooweAbaayo

Walaalaha Labaad

Ilmo adeerIlmo abti
Habarwadaag

Walaalaha Sadexaad

SeediDumaashi