WalaxEdit

 
Dhagax wuxuu ka mid yahay Adkeha
 
Biyo waxay ka mid yihiin Dareereha


Walax (ingiriis:Matter) waa waxii mug leh meel marrana buuxin kara.

Marka laga dhigayo jamac (plural) ereyga walax waxaa loo qoraa ama akhriyaa Walxo.

Koonkan aynu ku noolnahay waxa u ka kooban yahay walxo isku xidhan, haddii aad fiiriso agagaarkaaaga shay walba waa walax.

Qeeybaha WalxahaEdit

Walxaha waxaa loo qeybiyaa 3 qeybood oo kala ah Adke (solid), Dareere (liquid), iyo Neef ama Hawo (air).

Barashada WalaxdaEdit

Cilmiga loo yaqaan Kimisteri ayaa si fiican u sharaxa walxaha iyo dhamaan wixii la xidhiidha.

Kimisterigu waa barashada maatarka iyo sida uu isu bedbedalo, kimistarigu waa barashada walxaha iyo isbedelkooda.

Walax waa wixii aan tamar ahayn, koonkan waxauu ka kooban yahay tamar iyo maatar, tamarta waxaa kamida ileyska, kulka, korontoda Birlabta IWM.