Erayga ingiriis macno badan ayoo leeyahay. Ingiriis waxaa ku hadla dad ka badan hal bilyan.

Tusaalaha tusaalooyinkaEdit

Mexico is a country south of the United States. The country has a population of over 120 million.