Adke waa mid ka ah sadaxda waji ee xaaladaha Maado (matter),

Adke