Ibn Siinaa

Ibn Siinaa

Ibn Siinaa

madax qof ku dhashaay bilaa meheer, waxaa bulshadu ugu yeertaa wacal,garac kissi IWM