International Standard Book Number

ISBN waxaa loo soo gaabiyay International Standard Book Number taasi oo micnaheedu tahay Habka Tirada Buuga ee Caalamiga ah.

Habkan waxaa lagu kala soocaa buugaagta.