Help:IPA for English

Qaabka dhawaaqitaanka ereyada ee luuqada Ingiriiska.