so
Isticmaaladaan waxee ku hadli karaan 'Af Soomaali'.

Liiskaan waxaa ku jira isticmaalayaasha soo bandhigay in ay afka Soomaaliga yaqaanaan.