Sadarro - tiirarka xiriirka/macluumaad

  • wadahadal = xiriirka bogga wadahadalka isticmaalaha
  • @ = xiriirka ka shaqaysiinta "uqor isticmaalaha"
  • C = Xiriiriyaha liiska isticmaalaha ee ka qaybqaadashadii ugu dambaysa
  • EC = xiriirka bogga tirakoobka'edit counter ee isticmaalaha
  • LOG = xiriirka la diiwaan galiyey ee uu la sameeyey maamula (sysop log) isticmaalaha

qotinka seddexaad

  • B = burocrate
  • C = check user
  • S = steward