Gef, Dembi ( ) waa falila iyo ku kicida fal ka soo horjeeda qanuunka ama sharciga u degsan dal ama urur.