Sharciga waa loo simanyahay

Sharci waa xeerka ama qanuunka ku jiro bulshada.