Dhul-hoos Bari Kushiitik

(Waxaa laga soo toosiyay Dhulhoos Bari Kushiitik)

Dhulhoos Bari Kushiitik waa dadka ee ku hadla afafka Dhulhoos Bari Kushiitik ah. Afafka Dhulhoos Bari Kushiitik, guud ahaan, waxaa lagu hadla beesha Faanka Afrika.