Afafka Dhul-hoos Bari Kushiitik

(Waxaa laga soo toosiyay Afafka Dhulhoos Bari Kushiitik)

Afafka Dhulhoos Bari Kushiitik waa afafkaa ee lagu hadlo beesha Faanka Afrika.