Xusuusla'aanta

Xusuusla'aanta (ingiriis dementia) wa cudur ku dacda dadka waayeelka ama duq ah. Dadka da'weyn, odayaasha iyo islaan oo gaboobay, xusuustooda wey ka tagta. Waxyaabaha ay barteen, khasaarid bey noqota.