Xeelad (khiyaano)

Khiyaamo waa gef ama dembiga qofka sirin ama xukunka qalad la galo qof kale. Hab oo saas u dhaco waa isticmaalka beenta.

Kumbuyuutar oo shirkad been leh.