Waalis waa gobol ka mid ah Midowga boqortooyada Britan