Template:Infobox Nuurad

Nuurad
Ka soo jeeda : 145.0 - 66.0 Ma
Opening of western Indian Ocean 70 Ma.png
Magaca rasmiga ah Rasmi ah
Jirka samada Dhul
Unuga kronoologikalMuddada
Unuga straatigrafigNidaam
Qeexidda xadka hoose Aan si rasmi ah loo qeexin
Qeexitaanka xadka hoose Lakabka iridiyaam tayeysan iyo N-Bj dabar goynta