Telefishin


Telefishin ama Telefisiyoon (TF/TV) sida badan waxaa loo isticmaalaa gudbinta iyo helida sawirada socda iyo maqal. Telefishinka waxaa badanaa laga fiirsada dhacdhooyinka aduunka waxyaabaha cusub ne waa lagu faaniyaa.

Flat-screen televisions for sale at a consumer electronics store in 2008.
Boga "tv" halkan aya laga soo toosiyay.