Shaydaanimo

Shaydaanimo waa wax ee dadka qaarkood caabudaan ama ee go'aan ku gaareen in ee yihiin shaydaamiyiin, isla markaas neh ee rumeesanyihiin shaydaanka.

Pentagram4.svg