Shan shan ka dhowr.

  1. xidid xan ka dhowr.
  2. xukun xoolo ka dhowr.
  3. xaajo dalab ka dhowr.
  4. xilo xaqdarro ka dhowr.
  5. Xoolo dago la'an ka dhowr.