Saddexagal

(Waxaa laga soo toosiyay Saddax-xagal)

Saddex-Xagal ama Sadax-Gees. Saddexagalku wuxuu leeyahay saddex xaglood, wadarta xagalaha saddexagalkuna mar walba waa 180°.

.
. Simane Labaale Fiiqane Isosceles triangle Scalene triangle
SimaneLabaaleFiiqane