Qurux waa waxyaabaha oo indhaha ajiba oo ka hela. Quruxda wuxu horjeeda waxyaabaha foolxun.