Bilaha sanadka miilaadiyada
  Janaayo   Febraayo   Maarso  
  Abriil   Maajo   Juun  
  Luuliyo   Agoosto   Sebteembar  
  Oktoobar   Nofeembar   Diseembar  

Sanadka miilaadiga bishiisa tobnaad, waxayna u dhaxaysaa bilaha Sebteembar iyo Nofeembar. Bisha Oktoobar waxay ka a koobantahay you have a good morning and happy New year to you too you know if the boys will you be home tomorrow

Oktoobar (Les très riches heures du duc de Berry)
31 maalmood, waxaana loo soo gaabiyaa Okt.