Nabi Ciise

Nabi Ciise C.S. ama Ciisa Ibnu Maryam waa mid ka mid ah nabiyada Alle,sida waafaqsan Qu'raankana waa Kalamadii ale oo ilaahay kulaliayay maryam.Waa adoon ilaahay Waana mid kamida Rususha ilaahay uu uamdaiisa usoo dirsaday,

Nabi Ciise sida Quraanka WaafaqsanEdit

Nabi ciise waa mid kamida nabiyada ilaahay ee Ulul casiga lagumagaacaabo,waxaana Dhashay maryam waxaana loo abuuray sidii Adam loo abuuray waxaana la abuuray bilaa aabe.


Nabi Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ahEdit

Qorniinka Quduuska ah waxay ina baraan inaannu “leennahay Ilaah keliya” oo uu Ciise Masiixna ahaa rasuulkiisa isla hooseeya. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. Ciise si cad buu u yiri Ilaah baa iga sarreeya oo isagaa dunida ii soo diray.