Nabi Yuusuf

Nabi Yuusuf C.S. waa Yuusuf bin Yacquub bin Isxaaq bin Ibraahimn waana mid ka mid ah nabiyada Alle,