Makiinad waa wax kasta oo isticmaala Awood si uu u qabto howl.