Kitaabka Quduuska ah wuxuu u kala baxaa 66 buug ama qaybood. Qaybta ugu horreysa waa Bilowgii tan u dambeysana waa Muujintii. Rabbiga Yehowah Kan ugu Sarreeya caalamka oo dhan. Qorayaashan waxay kaloo inoo caddeeyeen inuu Ilaahay rabo inay binuʼaadanku isaga u dhowaadaan.[1] [2]

Kitaabka quduska

Qorniinkan Quduuska ah wuxuu inoo sheegaa runta Ilaahay ku saabsan wuxuu inoo furaa jidka garashadiisa. Waxayna inoo muujiyaan Ilaahay sharciyadiisa, muraadkiisa iyo tacliintiisa. Tacliintiisa waxaa ka tirsan waxyaalahan:

  • Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro.
  • Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah.
  • Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid.
  • Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono.
  • Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa.[3]

Qoraallada Quduuska ah, gebi ahaan ama qayb ahaan, waxaa lagu heli karaa in ka badan 3,600 oo luqaddood. Dunida kama jiro buug sidaas oo kale loo turjumay.[4][5]

Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro:

Linkiga Cadaymaha

wax ka badal
  1. Kitaabka Quduuska ah—Farriintiisa Maxay Tahay?
  2. Tacliinta Kitaabka
  3. Iimaanka Runta ah Muxuu Yahay?
  4. Sidee Buu Abuuraha Inoogu Sheegaa Ballamadiisa Cajiibka Ah?
  5. Bilaasha Koorsooyinka Kitaabka Quduuska