Islaamofoobiya

in la karaahsado lagana cabsado islaamka iyo muslimiinta si guud ahaan

Islaam nacayb, Islaamofoobiya (; ) waa baqdinta, cabsida iyo xumaanta ay dadka dareemaan markay arkaan dadka muslimiin ama wax la xiriira diinta Islaam.