ISO 4217 Sumad aduunku u aqoonsaday lacagaha

SOS 706 somaliland(Laan)