sarifka waa qiimaha hal lacag oo ku badalaneesid lacag kale.