durdur waxaa af ingiriis lagu dhahaa tributary, stream, affluent, confluent