Dhicis waa dhalashada ay dhashaan ilmaha inta aysan gaarin 20 Isbuuc.