Ciqaab dilka

Ciqaab dilka waa nidaamka sharciga oo dembi ahaan qof loo dilo. Dembiyada oo qof loo dilo waxaa ka mid ah qarankhaacinta.