Qarankhaacinta

Qarankhaacinta (af-ingiriis: treason) waa oo horjeeda qaranimada.