Cad midab.cad waxaa lagu magacaabaa waxkasata oo leh midab cadad, tusaale: buug cad

Cad